Fixtures

Name POS Played Won Points

Queensland

1 1 1 8.13

Western Australia

2 1 1 7.7

South Australia

3 1 0 1.34

Tasmania

4 1 0 1

New South Wales

5 0 0 0

Victoria

6 0 0 0
Name POS Played Won Points