UPCOMING
SCO v STA, - University of Tasmania Stadium